Tjänster

Våra fastigheter
Vi förvaltar och hyr ut lägenheter, lokaler och industrilokaler.

Fastighetsservice
– Dagligt underhåll
– Reparation
– Totalförvaltning (uthyrning, underhåll & ekonomi)