Kvalitetspolicy

KVALITETS POLICY

  • Vårt kvalitetsmål är 0 fel.
  • Vi skall uppfylla kundens önskemål till 100%.
  • Vårt kvalitetsmedvetande skall vara förankrad hos varje anställd.
  • Vi ställer samma kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva.
  • Våra arbeten utförs med rigorös egen kontroll.
  • Vi bedriver fortlöpande utbildning för samtliga anställda för att bibehålla vårt högt ställda kvalitets mål.
  • Arbetar efter företagets miljöplan.