Personal

Nils-Erik Johansson är VD. Bland personalen finns arbetsledare för entreprenader samt maskinförare och markarbetare.

Nils-Erik Johansson, VD

Nils-Erik Johansson, VD
070-661 81 62

Mats Grahn

Mats Grahn
070-342 64 46

Marie Kämpe

Marie Kämpe
070-689 20 63

Beng-Erik Karlsson

Bengt-Erik Karlsson
070-342 64 45