Personal

Nils-Erik Johansson är VD. Bland personalen finns arbetsledare för entreprenader samt maskinförare och markarbetare.

Nils-Erik Johansson, VD

Nils-Erik Johansson, VD
070-661 81 62

Mats Grahn

Mats Grahn, Maskinförare
070-342 64 46

Marie Kämpe

Marie Kämpe, Administration
070-689 20 63